14. Harlingen - Holwerd

Etappe 14 Ronde van Nederland
Informatie

Over deze route

  • Afstand 70 km

LF Ronde van Nederland – Op de Hoarnestreek kruist de route de Slachtedijk, een oude dijk ter bescherming van Westergo (noordwestelijk Friesland), die tot 1825 water heeft gekeerd en sindsdien als reservedijk fungeert (slaperdijk). Iets naar het noorden, op het punt waar de Slachtedijk en de Zeedijk samenkomen, markeren stenen in de Zeedijk de hoogtes in de loop der eeuwen; de dijk is flink wat hoger geworden.

Verder zuidoostelijk aan de Slachtedijk staan de 12 windmolens van Windpark de Bjirmen. Tussen Oosterbierum en Firdgum liggen langs de weg heel wat terpen. Op een daarvan staat de alleen staande kerktoren van het piepkleine Firdgum. Oostelijk van het eveneens minuscule buurtschapje Dijkshoek fiets je over de Griene Dyk. Achter de dijk strekte zich tot in de vroege 16e eeuw de Middelzee uit.

Noordelijk van Sint Jacobiparochie kom je op de Oudebildtdijk, die hier ook een sociale grens vormde. Aan de flauw aflopende ‘zeezijde’ woonden de land – arbeiders op de dijk, aan de landzijde met zijn steile helling liggen de boerderijen schijnbaar eerbiedig aan de voet van de dijk. In Holwerd eindigt de dag, morgen gaan we de meest noordelijke provincie ontdekken.


Je start bij knooppunt 51 in Harlingen.

Route GPX

Fietsvriendelijke locaties

Horeca & Logies

De Ronde van Nederland in 21 etappes

Dit zie je onderweg!