Disclaimer en colofon

Stichting Landelijk Fietsplatform doet er alles aan om de inhoud van www.nederlandfietsland.nl steeds van de actuele informatie te voorzien en de bestanden informatie actueel te houden. Kom je desondanks toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs. We nodigen je uit om onjuistheden, onvolledigheden of onduidelijkheden door te geven. Stuur dan een bericht via het contactformulier of reageer via e-mail op info[at]fietsplatform.nl

De teksten en beelden en overige media op www.nederlandfietsland.nl zijn van Stichting Landelijk Fietsplatform of aangesloten partners. Met die partijen zijn afspraken gemaakt over het gebruik. Soms is dit niet mogelijk omdat één of meer rechthebbenden op de intellectuele eigendomsrechten of de erfgenamen van de rechten niet bekend zijn of niet kunnen worden achterhaald. Mocht je van mening zijn dat de tekst of digitale objecten die door ons gepubliceerd zijn op een van de communicatiekanalen jouw rechten schaadt, dan kun je contact opnemen via info[at]fietsplatform.nl. Vermeld in de e-mail de titel van het betreffende item en/of de URL of het communicatiekanaal en om welk materiaal het gaat. Wij zullen vervolgens de bezwaren onderzoeken en met een reactie komen.

Colofon

Design: Daily Creations
Ontwikkeling website: Stuurlui
Content: Landelijk Fietsplatform, met bijdragen van Sietske de Vet, Wolfs&Burgers Routenetwerk, Ad Snelderwaard en interviews door Eveline Kooijman.
Foto’s: Ad Snelderwaard, Fietsplatform, toeristische partners en diverse inzendingen van gebruikers van LF-routes.