10. Oostvoorne - Noordwijk

Etappe 10 Ronde van Nederland
Informatie

Over deze route

  • Afstand 63 km

LF Ronde van Nederland – Een lange boottocht brengt je via het Beerkanaal, het Calandkanaal en de Nieuwe waterweg van de Maasvlakte naar Hoek van Holland. De Nieuwe Waterweg heeft een open zeetoegang en is in dit opzicht in Nederland alleen nog te vergelijken met de Westerschelde. Daarom zijn, om aan de veiligheidseisen van de Deltawet te kunnen voldoen, alle rivierdijken rond Rotterdam en Dordrecht verhoogd.

Voorbij Monster wordt de duinstrook iets breder. Ter hoogte van de watertoren van het voormalige Westduinse waterleidingbedrijf ligt het duinterrein Solleveld. Doordat de kust ten zuiden van Den Haag in de loop der eeuwen sterk is afgekalfd, ligt de kalkrijke zeereep hier vlak tegen de oude kalkarme duinen aan. Het fietspad loopt precies op de overgang tussen kalkminnende en -mijdende vegetatie.

Tussen de familiebadplaats Kijkduin en de vissershaven van Scheveningen, beide reeds geruime tijd opgeslokt door Den Haag, strekt zich het Westduinpark uit. Ten noorden van de Wassenaarse Slag is in 2002 in het gebied Berkheide de hele bovenlaag afgeplagd. Sindsdien heeft de natuur vrij spel. Voorbij Katwijk liggen de Coepelduynen, een strook duinen zonder bos of struweel, maar met duingraslanden die botanisch hoog genoteerd staan: pronkstuk is de zeldzame pyramideorchis. Met de boulevard van Noordwijk aan Zee in het zicht eindigt de etappe voor vandaag.


Je start bij knooppunt 1 in Oostvoorne.

Route GPX

Fietsvriendelijke locaties

Horeca & Logies

De Ronde van Nederland in 21 etappes

Dit zie je onderweg!