Dwars door het Groene Hart

Forten en vestingen

  • Afstand 144 km
  • Provincie Zuid-Holland

Forten en Vestingen is een weekendvariant op de LF Waterlinieroute. Deze LF-weekendtocht loopt dwars door het Groene Hart. Een oer-Hollands landschap waar je met verbeeldingskracht het ondergelopen (geïnundeerde) land voor je kunt zien. Je bezoekt een aantal prachtige vestingsteden en dorpjes, rivieren, schansen, een natuurgebied annex inundatiegebied en het zilvermuseum.

Wat is een LF-weekendtocht?
Met een LF-weekendtocht proef je aan de complete Langeafstand Fietsroute. Het concept is simpel; deels via een LF-route en deels via knooppunten, slapen en eten waar je zelf wilt, en na twee of drie dagen terugkomen bij het startpunt. Een leuke ervaring rijker!

Download GPX Track
Met de slimme GPX tracks raak je nooit de weg kwijt.Toeristisch partner Provincie Zuid-Holland
De route loopt deels via knooppunten en deels via de LF Waterlinieroute

Volg de bordjes

Het ontstaan van dit bijzondere gebied

De route

Om meer te weten te komen over het ontstaan van dit bijzondere gebied gaan we terug naar 1672. Ons land werd op 3 juni aangevallen door twee Duitse Vorstendommen, de Fransen en overzee door de Engelsen. De vijand kwam van alle kanten. Het Franse leger van 120.000 man stond twee weken later al voor de stadsmuren van Utrecht.

De Oude Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie die vanaf 1672 in werking is gezet door Willem III. Vanaf Muiden tot de Biesbosch werd over een lengte van 85 kilometer het land onder water gezet (inundatie). Bedoeld om de Franse troepen tegen te houden. Er ontstond een enorme watervlakte van wel 30 tot 50 centimeter diep. Te diep om door te waden en te ondiep om door te varen. Het water als wapen; een uniek staaltje van verdedigen.

Om dit land onder water te zetten werden dijken doorgestoken en sluizen opengezet. Boeren moesten hun land onder water te zetten. Dit gebeurde soms met harde hand. Deze drastische maatregel was noodzakelijk om onze regeringsstad Den Haag en onze grootste handelsstad Amsterdam te beschermen. Het wordt ook wel het rampjaar genoemd.

Tegenhouden Fransen

De Fransen werden door de waterlinie tegengehouden en trokken zich in 1673 vaak plunderend weer terug. In de 17e en 18e eeuw was dit een belangrijk verdedigingslinie voor het behoud van Holland. De waterlinie is  onder grote druk van de vijand op zo’n grote schaal ontstaan. Na 1673 is gewerkt aan versterking van de vestingsteden, het aanleggen van forten en de versterking van kades. Dit alles om zo nodig Holland nog beter te verdedigen. Tijdens deze route kom je veel van verdedigingswerken uit deze tijd tegen, zoals Fort Wierickerschans.

Later is de oude Hollandse Waterlinie opgeschoven naar het oosten en is de Nieuw Hollandse Waterlinie ontstaan. De Oude Hollandse Waterlinie was een tijdelijke onderwaterzetting, die in tijd van vrede niet nodig was. Het gebied dat onder water stond, best