Marrum

Dijktempel Marrum

In Het Bildt, een grote polder onder de Waddenzeedijk, staat hoog op de zeedijk bij Marrum een opmerkelijk stalen tempeltje, gemaakt door kunstenaar Ids Willemsma. Het tempeltje is in 1993 geplaatst ter gelegenheid van het op Deltahoogte brengen van deze Friese zeedijk.

Dit gebied kent een lange geschiedenis als het om dijken bouwen gaat. Hertog George van Saksen liet in 1505 Hollanders invliegen om nieuw land te winnen. De bewoners van Het Bildt worden Bilkerts genoemd. Ze spreken nog steeds hun eigen karakteristieke taal: een combinatie van ‘Hollands’ en Fries.

Het Bildt was het laatste stukje van de oude Middelzee dat ingepolderd werd. Een oud woord voor opslibben is opbillen: Het Bildt bestaat dus uit ‘opgebild’ land. Aan de voet van de dijk is een wandelroute die vertelt over 150 paarden die hier in 2006 bijna verdronken door plotseling stijgend water.

(c) foto EropuitinFriesland.nl


Onze toeristische partner en link(s)

Extra informatie

Deze plek is nabij onderstaande route(s)

Ontdek onderweg