Kornwerderzand (Oorkonde)

Horeca en Logies

Over deze locatie

  • Type  
  • Plaats Kornwerderzand

Kornwerderzand (Oorkonde)

**Fiets je de hele LF Zuiderzeeroute?**

Of je dat nu in één vakantie doet, of verspreid over bijvoorbeeld meerdere weekenden, je verdient een beloning: een schildje om op je frame te plakken, een persoonlijke oorkonde en als je het leuk vindt, vermelding in onze LF-eregalerij.

Kornwerderzand (Zertifikat)

Fahren Sie die gesamte LF-Zuiderzeeroute?

Ganz gleich, ob Sie die Tour in einem Urlaub oder verteilt über beispielsweise mehrere Wochenenden gefahren sind, eine Belohnung verdienen Sie auf jeden Fall:

Kornwerderzand (Certificate)

**Do you cycle the entire LF Zuiderzee route?**

Whether you do that in one holiday, or spread over several weekends, you deserve a reward: a shield to stick on your frame, a personal certificate and if you like it, a mention in our LF hall of fame.

Om hiervoor in aanmerking te komen, stuur je ons een selfie met je fiets en eventueel een routebordje op [8 plekken](https://www.lfzuiderzeeroute.nl/plan-je-fietstocht/services/oorkonde-en-framesticker) langs de route.

Dit kan heel eenvoudig door de foto’s te uploaden in het aanvraagformulier op onze [website](https://www.lfzuiderzeeroute.nl/plan-je-fietstocht/services/oorkonde-en-framesticker).

Het Waddencenter is één van de fotolocaties. Maak een selfie op deze typerende locatie voor de LF Zuiderzeeroute (Liefst met zowel een routebordje als jezelf erop). De andere locaties vind je [hier](https://www.lfzuiderzeeroute.nl/plan-je-fietstocht/services/oorkonde-en-framesticker).

eine Plakette für Ihren Fahrradrahmen, ein persönliches Zertifikat und auf Wunsch einen Eintrag in unsere LF-Galerie. Dazu benötigen wir von Ihnen Selfies, auf denen Sie mit Ihrem Fahrrad und am liebsten zusammen mit einem Routenschild an 8 verschiedenen Fotostandorten abgebildet sind.

Das geht ganz einfach, indem Sie Ihre Fotos in das Anfrageformular auf unserer Website hochladen. Waddencenter Kornwerderzand ist einer dieser Fotostandorte.

Machen Sie an diesem für die LF-Zuiderzeeroute so typischen Ort ein Selfie (das auch Ihr Fahrrad und ein Routenschild zeigt). [Die anderen Fotostandorte finden Sie hier](https://www.lfzuiderzeeroute.nl/de/ihre-radtour-planen/services/zertifikat-und-plakette).

To qualify for this, send us a selfie with your bike and possibly a route sign at [8 places](https://www.lfzuiderzeeroute.nl/plan-je-fietstocht/services/oorkonde-en-framesticker) along the route.

This can be done very easily by uploading the photos in the application form on our [website](https://www.lfzuiderzeeroute.nl/plan-je-fietstocht/services/oorkonde-en-framesticker).

The Waddencenter is one of the photo locations. Take a selfie at this typical location for the LF Zuiderzee route (preferably with both a route sign and yourself on it). You can find the other locations [here](https://www.lfzuiderzeeroute.nl/plan-je-fietstocht/services/oorkonde-en-framesticker).


Ook leuk

Meer Locaties