Tjerkwerd

Hempolders Tjerkwerd

In het gebied tussen Bolsward en Raerd ontstonden vanaf de twaalfde eeuw aan de zuidkant van de dichtgeslibde Middelzee, de Friese Hempolders. Een Hem is een perceel dat omringd is door sloten en wat met behulp van molens drooggemalen werd.

De Hemdijk is een binnendijk die in verschillende fasen werd aangelegd om de bewoners te beschermen tegen het water uit de Friese meren. Ook hier werden verschillende zijlen - oftewel sluizen - in de dijk gemaakt om het land af te wateren en bootjes door te laten.

De gezamenlijke Hemdijken vormen nu een prachtige kronkelende route door het lage midden van Friesland! Deze streek wordt gekenmerkt door de vele vaarten en sloten die het gebied tot een plattelands Venetië maken.


Deze plek is nabij onderstaande route(s)

Ontdek onderweg