Slachtedyk

Slachtedyk Boazum

De Slachtedyk is een eeuwenoude slaperdijk van 42 kilometer lang die vanaf de Waddenkust bij Easterbierrum naar Raerd in het lage midden van Friesland slingert. De Slachte beschermde Noordwest Fryslân - destijds het gewest Westergo - tegen het zeewater uit de Middelzee.

Aan de binnenkant lagen terpen waar mensen woonden om droge voeten te houden in geval van overstromingen. Voor de afwatering en voor de scheepvaart werden er tien sluizen in de Slachtedyk aangebracht, één daarvan was de Bozumerzijl hier in Boazum. Tot 1955 diende de dijk als officiële slaperdijk.

Tegenwoordig is ‘De Slachte’ vooral bekend vanwege marathons die hier gehouden worden: de Slachtedyk heeft een perfecte lengte hiervoor. In de schrale bermen van de dijk groeien onder andere fluitenkruid, meidoorn, klaver, zuring en zelfs de gele morgenster. En dat trekt weer insecten en vogels aan.

(c) foto Henk Bootsma


Deze plek is nabij onderstaande route(s)

Ontdek onderweg