Reaklif

Reaklif

Het Reaklif is een intrigerende plek met veel historie. Je ziet hier een - inmiddels vergraven - rode keileemwand die ontstond tijdens de voorlaatste ijstijd. Het is onderdeel van het stuwwallandschap in Gaasterland. In 1345 was hier een veldslag tussen de Hollandse graaf Willem IV en de Friezen.

Ook wel De Slag bij Warns genoemd. De Hollandse graven wilden hun territorium vergroten en onder meer belastingheffing in Friesland invoeren. Maar de Friezen zegevierden tijdens de strijd en de graaf kwam om het leven.

De Friese vrijheid wordt nog ieder jaar herdacht met een bijeenkomst aan het Reaklif. Aan de kant van de weg staat een grote steen met de inscriptie ‘Leaver dea as slaef’, wat ‘liever dood dan slaaf’ betekent.

In de 16e eeuw werd Friesland protestants en werden alle katholieke kloosters afgebroken. Het ooit zo machtige Sint-Odulphusklooster van Stavoren werd later door de golven van de Zuiderzee verzwolgen.


Deze plek is nabij onderstaande route(s)

Ontdek onderweg