Raerd

Jongema State Raerd

Het terpdorpje Raerd is de plek waar oer rivier de Boorne vanuit Bakkeveen uitmondde in de Middelzee. Ooit stond er in het dorp een adellijke state, de Jongema State uit 1525. Het landhuis is in 1912 afgebroken, maar het terrein met poortgebouw uit 1603 is nog wel te bezoeken.

Op de locatie van de voormalige state bevindt zich nu een vrij toegankelijk boomrijk park met stinsenplanten; sierplanten die gewild waren in de Engelse landschapstuinen die veel voorkwamen bij Friese landgoederen, boerenhoven en pastorieën. Het gaat vooral om voorjaarsbloeiers.

Denk aan sneeuwklokjes, boerenkrokus en daslook. Deze zijn nog steeds te zien in veel historische Friese parken. Op het terrein van de Jongema State huist ook een groot aantal roeken; in het park hoor je ze vast krijsen. De inwoners van Raerd worden ook wel ‘De Raerder Roeken’ genoemd.


Deze plek is nabij onderstaande route(s)

Ontdek onderweg