Pingjum

Pingjumer Gouden Halsband

Al rond 700 voor Christus gingen er mensen wonen op de rijke kweldergrond in het Friese noordwesten. Er werden terpen gebouwd om op te wonen. Zo hielden bewoners droge voeten bij hoog water. Later werden dijken tussen de terpen gebouwd. Zo ontstonden ringdijken als de Pingjumer Gulden Halsband.

Later werden dijken tussen de terpen gebouwd en zo ontstonden ringdijken als de Pingjumer Gulden Halsband. Deze ringdijk beschermde het dorp Pingjum tegen het water uit de Marne, een aftakking van de Waddenzee die ten zuiden van Harlingen het land binnenkwam.

Door de aanleg van dijken konden handelsplaatsen zich ontwikkelen. Friese schippers en kooplieden gingen handeldrijven in heel Noordwest-Europa. Tussen circa 450 en 900 na Chr. waren de Friezen dominant aanwezig op de Oostzee en verhandelden o.a. pelzen, barnsteen, glaswerk, aardewerk en zout.


Deze plek is nabij onderstaande route(s)

Ontdek onderweg