Marssum

Poptaslot Marssum

In Friesland noemen we de historische adellijke landgoederen ‘staten en stinzen’. In de middeleeuwen werden er op de Friese terpen langs de zee verdedigbare stenen torens met dikke muren gebouwd ter verdediging van de terpbewoners, de zogenaamde ‘stinzen’.

Van deze stinzen resteert er nog slechts één, vele anderen zijn afgebroken of hebben zich juist doorontwikkeld tot luxe woonhuizen, ze worden ‘staten’ genoemd. Hiervan bestaan er nog ongeveer zestig exemplaren, het Poptaslot bij Marssum is er een mooi voorbeeld van.

Bovenop de terp van Marssum vind je het Poptaslot: een landgoed dat rond 1500 is gesticht door de adellijke familie Van Heringa. Het interieur is al die tijd in oude staat bewaard gebleven. De bijbehorende zestiende-eeuwse tuin is vrij te bezichtigen van april tot en met september.

Bij het Popta Gasthuis aan de Hegedyk moet je ook zeker even door de poort gluren: nog steeds mogen er in dit charmante hofje alleen maar vrouwen wonen, al zijn het niet meer allemaal weduwen en wezen.

(c) foto Merk Fryslân


Deze plek is nabij onderstaande route(s)

Ontdek onderweg