Fort Spijkerboor (Oorkonde)

Horeca en Logies

Over deze locatie

  • Type  
  • Plaats Westbeemster

Fort Spijkerboor (Oorkonde)

**Fiets je de hele LF Waterlinieroute?**

Of je dat nu in één vakantie doet, of verspreid over bijvoorbeeld meerdere weekenden, je verdient een beloning: een schildje om op je frame te plakken, een persoonlijke oorkonde en als je het leuk vindt, vermelding in onze LF-eregalerij.

Fort Spijkerboor (Zertifikat)

**Fahren Sie die gesamte LF-Waterlinieroute?**

Ganz gleich, ob Sie die Tour in einem Urlaub oder verteilt über beispielsweise mehrere Wochenenden gefahren sind, eine Belohnung verdienen Sie auf jeden Fall.

Fort Spijkerboor (Certificate)

**Are you cycling the entire LF Waterlinieroute?**

Whether you’ll do it in one go or spread out over several weekends, for example, you deserve a reward: a shield to stick onto your frame, a personal certificate and a mention in our LF gallery of honour if you like.

Om hiervoor in aanmerking te komen, stuur je ons een selfie met je fiets en eventueel een routebordje op [8 plekken](https://www.lfwaterlinieroute.nl/goede-voorbereiding/oorkonde-en-framesticker) langs de route.

Dit kan heel eenvoudig door de foto’s te uploaden in het aanvraagformulier op onze [website](https://www.lfwaterlinieroute.nl/goede-voorbereiding/oorkonde-en-framesticker).

Fort bij Spijkerboor is één van de fotolocaties. Maak een selfie op deze typerende locatie voor de LF Waterlinieroute (Liefst met zowel een routebordje als jezelf erop). De andere locaties vind je [hier](https://www.lfwaterlinieroute.nl/goede-voorbereiding/oorkonde-en-framesticker).

Eine Plakette für Ihren Fahrradrahmen, ein persönliches Zertifikat und auf Wunsch einen Eintrag in unsere LF-Galerie. Dazu benötigen wir von Ihnen Selfies, auf denen Sie mit Ihrem Fahrrad und am liebsten zusammen mit einem Routenschild an 8 verschiedenen Fotostandorten abgebildet sind.

Das geht ganz einfach, indem Sie Ihre Fotos in das Anfrageformular auf unserer [Website](https://www.lfwaterlinieroute.nl/de/service/zertifikat-und-plakette) hochladen.

Fort bij Spijkerboor ist einer dieser Fotostandorte. Machen Sie an diesem für die LF Waterlinieroute so typischen Ort ein Selfie (das auch Ihr Fahrrad und ein Routenschild zeigt). Die anderen Fotostandorte finden [Sie hier](https://www.lfwaterlinieroute.nl/de/service/zertifikat-und-plakette).

To qualify for this, send us a selfie with your bike and possibly a route sign at 8 places along the route. You can do this very easily by uploading the photos to the [application form on our website](https://www.lfwaterlinieroute.nl/en/services/certificate-and-frame-sticker).

Fort bij Spijkerboor is one of the photo locations. Take a selfie at this typical LF Waterlinieroute location (preferably showing both a route sign and yourself). The other locations can be found [here](https://www.lfwaterlinieroute.nl/en/services/certificate-and-frame-sticker).


Ook leuk

Meer Locaties