Easterwierrum

De Swette Easterwierrum

Daar waar eb en vloed elkaar vroeger afwisselden in de Middelzee loopt nu het kanaal De Swette. De Swette werd gegraven als afwaterings- en grenssloot tussen de regio’s Oostergo en Westergo nadat de Middelzee was dichtgeslibd.

Hier geen slingerende, voormalige kwelderslootjes maar een rechte poldersloot, die later handig was als trekvaart voor vrachtverkeer en personenvervoer tussen Sneek en Leeuwarden, het wordt daarom ook wel de Sneekertrekvaart genoemd.

Oorspronkelijk liep De Swette door tot net boven Leeuwarden, maar delen ervan zijn gedempt voor de uitbreiding van de stad. De Swette is ook onderdeel van de Friese Elfstedentocht! Nog vóór Easterwierrum passeer je het gehucht De Dille, het is de plek waar de tiende sluis in de oude Slachtedyk zat.

Dit is het smalste punt van de voormalige Middelzee, op de heenweg heb je deze kruising ook al gezien. Nu steek je De Swette over en fiets je vervolgens een stuk met de trekvaart mee naar het noorden.

(c) Foto Fokko Bosker


Deze plek is nabij onderstaande route(s)

Ontdek onderweg