Dokkumer Nieuwe Zijlen

Sluis Dokkumer Nieuwe Zijlen

De sluis en zeekering bij Dokkumer Nieuwe Zijlen vormen een rijksmonument uit 1729. Hierbij staat een obelisk als monument ‘Ter Eewiger Gedagtenis van de overdijking van 't Dokkumer Diep’. De naastgelegen herberg stamt ook uit 1729.

De sluis maakt deel uit van een 2 kilometer lange ‘afsluitdijk’. Hiermee werd de oude zeesluis bij de stad Dokkum overbodig. De robuuste en ingenieuze constructie met spuisluizen en schutsluizen was het ontwerp van wiskundig ingenieur en dijkenbouwer Willem de Lorée van de Universiteit van Franeker.

Toen er in 1969 nieuwe sluizen bij Lauwersoog kwamen, werd het rustiger in Dokkumer Nieuwe Zijlen. Toch is deze plek nog belangrijk in het Friese waterbeheer, want de Willem Lorésluis zorgt nog steeds voor de afvoer van overtollig water uit Friesland.

(c) foto EropuitinFriesland.nl


Deze plek is nabij onderstaande route(s)

Ontdek onderweg