Delfzijl (Oorkonde)

Horeca en Logies

Over deze locatie

  • Type  
  • Plaats Delfzijl

Delfzijl (Oorkonde)

**Fiets je de hele LF Kustroute?**

Of je dat nu in één vakantie doet, of verspreid over bijvoorbeeld meerdere weekenden, je verdient een beloning: een schildje om op je frame te plakken, een persoonlijke oorkonde en als je het leuk vindt, vermelding in onze LF-eregalerij.

Delfzijl (Zertifikat)

**Fahren Sie mit dem Fahrrad die gesamte LF Coastal Route?**

Ob Sie das beispielsweise an einem Feiertag oder über mehrere Wochenenden hinweg tun, Sie verdienen eine Belohnung:

Delfzijl (Certificate)

**Do you cycle the entire LF Coastal Route?**

Whether you do that in one holiday, or spread over several weekends, you deserve a reward: a shield to stick on your frame, a personal certificate and if you like it, a mention in our LF hall of fame.

Om hiervoor in aanmerking te komen, stuur je ons een selfie met je fiets en eventueel een routebordje op [8 plekken](https://www.lfkustroute.nl/plan-je-fietstocht/services/oorkonde-en-framesticker) langs de route.

Dit kan heel eenvoudig door de foto’s te uploaden in het aanvraagformulier op onze [website](https://www.lfkustroute.nl/plan-je-fietstocht/services/oorkonde-en-framesticker).

Delfzijl is één van de fotolocaties. Maak een selfie op deze typerende locatie voor de LF Kustroute (Liefst met zowel een routebordje als jezelf erop). De andere locaties vind je [hier](https://www.lfkustroute.nl/plan-je-fietstocht/services/oorkonde-en-framesticker).

ein Schild zum Aufkleben auf Ihren Rahmen, eine persönliche Urkunde und, wenn es Ihnen gefällt, eine Erwähnung in unserer LF Hall of Fame. Um sich dafür zu qualifizieren, senden Sie uns ein Selfie mit Ihrem Fahrrad und möglicherweise ein Routenschild an [8 Orten]

(https://www.lfkustroute.nl/plan-je-fietstocht/services/oorkonde-en-framesticker) entlang der Route . Dies kann ganz einfach erfolgen, indem Sie die Fotos im Bewerbungsformular auf unserer [Website] hochladen (https://www.lfkustroute.nl/plan-je-fietstocht/services/oorkonde-en-framesticker).

Delfzijl ist einer der Fotostandorte. Machen Sie ein Selfie an diesem typischen Ort der LF Coastal Route (am besten mit einem Routenschild und sich selbst darauf). Die anderen Standorte finden Sie [hier](https://www.lfkustroute.nl/plan-je-fietstocht/services/oorkonde-en-framesticker).

To qualify for this, send us a selfie with your bike and possibly a route sign at [8 places](https://www.lfkustroute.nl/plan-je-fietstocht/services/oorkonde-en-framesticker) along the route.

This can be done very easily by uploading the photos in the application form on our [website](https://www.lfkustroute.nl/plan-je-fietstocht/services/oorkonde-en-framesticker).

Delfzijl is one of the photo locations. Take a selfie at this typical location for the LF Coastal Route (preferably with both a route sign and yourself on it). You can find the other locations [here](https://www.lfkustroute.nl/plan-je-fietstocht/services/oorkonde-en-framesticker).


Ook leuk

Meer Locaties