Naar boven

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

6x per jaar gratis het laatste Nederland Fietsland Fietsland nieuws per e-mail

Startpunt van elke fietstocht

Initiatief van Stichting Landelijk Fietsplatform

Home LF icoonroutes

Van LF-netwerk naar LF-icoonroutes

LF-routes zijn al ruim een kwart eeuw bekend als de lange-afstandsfietsroutes in Nederland, vooral bedoeld voor fietsvakanties. Nu er een landsdekkend netwerk van knooppuntroutes is, zijn er nieuwe mogelijkheden voor de LF-routes. De huidige netwerkfunctie is niet langer nodig. 

De focus komt dus te liggen op een tiental zogenoemde ‘icoonroutes’ met sterke thema’s en hoge service en kwaliteit voor de vakantiefietser. Routes waarmee we ook internationaal ons visitekaartje als fietsland kunnen afgeven. De aanpassingen vinden de komende jaren geleidelijk plaats. 

Een voorbeeld is de Zuiderzeeroute. Die nu is opgebouwd uit de LF21, LF22 en LF23 en zal straks één aaneengesloten icoonroute zijn: LF Zuiderzeeroute. Korte LF-routes die nu vooral dienen als 'verbindingsroutes' kunnen verdwijnen. 

Lees hieronder per route wat de status ervan is.  

ROUTE PLAN STATUS
LF1 Noordzeeroute samen met LF10 omvormen tot LF Kustroute in onderzoek, in 2018 nog geen aanpassingen
LF2 Stedenroute - in 2018 ongewijzigd
LF3 Rietlandroute dit routedeel komt te vervallen de bewegwijzering verdwijnt in fases tussen medio september en eind 2018
LF3 Hanzeroute - in 2018 ongewijzigd
LF3 Maasroute wordt samen met LF12 omgevormd tot LF Maasroute aanpassing bewegwijzering najaar/winter 2018
LF4 Midden-Nederlandroute - -
LF5 - -
LF6 - -
LF7 Oeverlandroute - -
LF8 -
LF9 NAP-route -
LF10 Waddenzeeroute samen met LF1 omvormen tot LF Kustroute in onderzoek, in 2018 nog ongewijzigd
LF11 Prinsenroute
LF12 Maas- en Vestingrouteroute wordt samen met deel LF3 omgevormd tot LF Maasroute aanpassing bewegwijzering najaar/winter 2018
LF13 Schelde-Rheinroute
LF14 Saksenroute -
LF15 Boerenlandroute
LF16 Vechtdalroute
LF17 -  
LF19
LF20 Flevoroute
LF21 Zuiderzeeroute samen met LF22 en LF23 omvormen tot LF Zuiderzeeroute   oplevering gepland voorjaar 2019
LF22 Zuiderzeeroute samen met LF21 en LF23 omvormen tot LF Zuiderzeeroute   oplevering gepland voorjaar 2019 
LF23 Zuiderzeeroute samen met LF21 en LF22 omvormen tot LF Kustroute   oplevering gepland voorjaar 2019 
LF30 - -
LF51 Kempenroute

Onze partners

ANWB

Fietsersbond

Horeca Nederland

NBTC

NTFU

Rai

Recron

VVV

Provincie Drenthe

Provincie Friesland

Provincie Gelderland

Provincie Groningen

Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Holland

Provincie Overijssel

Provincie Utrecht

Provincie Zeeland

Provincie Zuid-Holland