Naar boven

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

6x per jaar gratis het laatste Nederland Fietsland Fietsland nieuws per e-mail

Startpunt van elke fietstocht

Initiatief van Stichting Landelijk Fietsplatform

Home LF icoonroutes

Van LF-netwerk naar LF-icoonroutes

LF-routes zijn al ruim 30 jaar bekend als dé lange-afstandsfietsroutes in Nederland. Nu er een landsdekkend netwerk van knooppuntroutes is, zijn er nieuwe mogelijkheden voor de LF-routes. Zo hoeven LF-routes geen netwerk meer te vormen. Via knooppunten zijn LF-routes met elkaar verbonden.

De focus komt te liggen op een beperkt aantal zogenoemde ‘icoonroutes’, nationale routes met sterke thema’s en hoge service en kwaliteit voor de vakantiefietser. Routes waarmee we ook internationaal ons visitekaartje als fietsland kunnen afgeven.

De aanpassingen vinden de komende jaren geleidelijk plaats. Denk daarbij aan het inventariseren van kansrijke routes en aan het doorontwikkelen van bestaande routes met een sterk thema en een intensief gebruik. Een voorbeeld is de Zuiderzeeroute. Die nu is opgebouwd uit de LF21, LF22 en LF23 en zal straks één aaneengesloten icoonroute zijn: LF Zuiderzeeroute. 

De eerste LF-icoonroute is de LF Maasroute. Deze is gebaseerd op de LF3 Maasroute en de LF12 Maas- en Vestingroute. De tracering is verbeterd en gestart is met het gefaseerd aanpassen van de bewegwijzering. Dit gebeurt zo veel mogelijk buiten het fietshoogseizoen. Naast bewegwijzering wordt gewerkt aan nieuwe informatie- en serviceproducten om het de fietser nog makkelijker te maken.

Status routes

Hieronder zie je per route wat  - voor zover nu bekend - de plannen zijn.

ROUTE PLAN STATUS (zie ook pagina Actuele info)
LF1 Noordzeeroute Samen met LF10 omvormen tot LF Kustroute In voorbereiding, in 2018 nog ongewijzigd. Oplevering voorzien voorjaar 2020.
LF2 Stedenroute - -
LF3 Rietlandroute Laten vervallen De bewegwijzering verdwijnt in fases tussen medio september en eind 2018.
LF3 Hanzeroute - -
LF3 Maasroute Samen met LF12 omvormen tot LF Maasroute Aanpassing bewegwijzering najaar/winter 2018. Nieuwe bewegwijzering regio Zuid-Limburg in september 2018, overige regio's volgen. Oplevering route, bewegwijzering en informatieproducten gepland maart 2019.
LF4 Midden-Nederlandroute - -
LF5 - -
LF6 - -
LF7 Oeverlandroute - -
LF8 -
LF9 NAP-route -
LF10 Waddenzeeroute Samen met LF1 omvormen tot LF Kustroute In voorbereiding, in 2018 nog ongewijzigd. Oplevering voorzien voorjaar 2020.
LF11 Prinsenroute
LF12 Maas- en Vestingroute Samen met deel LF3 omvormen tot LF Maasroute Aanpassing bewegwijzering najaar/winter 2018. Werkzaamheden gestart (september 2018) in Zuid-Limburg (LF3) en Land van Heusden en Altena (LF12). Oplevering nieuwe route, bewegwijzering en informatieproducten gepland maart 2019. 
LF13 Schelde-Rheinroute
LF14 Saksenroute -
LF15 Boerenlandroute
LF16 Vechtdalroute
LF17 -  
LF19
LF20 Flevoroute
LF21 Zuiderzeeroute Samen met LF22 en LF23 omvormen tot LF Zuiderzeeroute   In voorbereiding. Oplevering gepland voorjaar 2019
LF222 Zuiderzeeroute Samen met LF21 en LF23 omvormen tot LF Zuiderzeeroute   In voorbereiding. Oplevering gepland voorjaar 2019 
LF23 Zuiderzeeroute Samen met LF21 en LF22 omvormen tot LF Kustroute   In voorbereiding. Oplevering gepland voorjaar 2019 
LF30 - -
LF51 Kempenroute

Onze partners

ANWB

Fietsersbond

Horeca Nederland

NBTC

NTFU

Rai

Recron

VVV

Provincie Drenthe

Provincie Friesland

Provincie Gelderland

Provincie Groningen

Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Holland

Provincie Overijssel

Provincie Utrecht

Provincie Zeeland

Provincie Zuid-Holland