Wij willen meer fietsen op de Afsluitdijk

Nieuws
21 november 2022

Wij vinden dat er meer mogelijkheden moeten komen om fietsen en wandelen mogelijk te maken tijdens de renovatie van de Afsluitdijk. Samen met Wandelnet, wielersportbond NTFU en Fietsersbond hebben we dit vandaag laten weten in een brief aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. We zijn intensief betrokken geweest bij de verkenning van alle mogelijkheden om het fietsen en wandelen uit te breiden, maar zijn teleurgesteld in de uitkomsten van de besluitvorming door minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Daarom vragen we aandacht voor de adviezen die begin dit jaar gedaan zijn aan Rijkswaterstaat.

Teleurstellende uitkomsten

Minister Harbers laat weten dan er één openstelling van de Afsluitdijk voor fietsers en wandelaars is voor aankomend jaar. De openstelling vindt plaats in het derde kwartaal van 2023. De fietsbus blijft gratis beschikbaar, ook na 2023. Door het ontbreken van fietsbruggen ter hoogte van de spuisluizen (en de lopende nieuwe aanbesteding hiervoor) is nog onbekend hoe lang de inzet van de fietsbus gaat duren, maar in elk geval tot 2025. Vanaf 2024 is het wel mogelijk om tussen de spuisluizen een stuk van 24 kilometer op de Afsluitdijk te fietsen en wandelen. Om de spuisluizen te passeren, worden twee extra bushaltes aan de Waddenzijde gerealiseerd. Het advies voorziet niet in verdere openstellingen van de Afsluitdijk. Fietsplatform, Wandelnet, wielersportbond NTFU en Fietsersbond zijn teleurgesteld over deze uitkomst.

Afsluitdijk zesenhalf jaar dicht voor fietsers en wandelaars

Het iconische fietspad is al afgesloten sinds april 2019. Dat betekent dat het in totaal meer dan zesenhalf jaar dicht zal zijn, met uitzondering van vier openstellingen in de afgelopen jaren en één openstelling in 2023. Wij juichen het toe dat de fietsbus blijft rijden, maar hebben benadrukt dat dit voor recreatieve en sportieve gebruikers geen volwaardige oplossing is.

Extra openstellingen, bushaltes en loopbruggen

Wij vinden dat de uitkomsten opnieuw overwogen moeten worden worden. Ons advies voorziet in vier openstellingen in 2023, en eenmaal in de fase vanaf 2024. Ook moeten er vier extra bushaltes komen om het fietspad tussen de sluizen vanaf 2024 optimaal te kunnen gebruiken in beide richtingen. Twee aan de Waddenzeekant en twee aan de IJsselmeerkant, gecombineerd met twee loopbruggen over de A7. Zo hoef je niet meerdere delen te bereizen met de fietsbus. De totale kosten van de renovatie lopen in de miljarden euro’s. De uitgaven van de loopbruggen vallen daarbij in het niet. Gezien de langdurige hinder voor fietsers en wandelaars vinden wij onze oplossing alleszins realistisch.

Bredere fietsbrug spuisluizen

Tenslotte wijzen we de minister op de situatie die ontstaat na afronding van het werk aan de spuisluizen. Eerder is gepleit voor een fietspad breder dan 2 meter op de nieuwe fietsbruggen, gezien de te verwachten aantallen fietsers en wandelaars en het comfort en vooral de veiligheid van het pad. Vanwege constructieve redenen zou dit niet mogelijk zijn. Dit wordt onwaarschijnlijk geacht: de extra belasting door een bredere fietsbrug is heel gering in relatie tot die van de spuisluis en de brug autoweg. Daarom dringen we in de brief aan om bij de nieuwe aanbesteding opnieuw te bezien of een breder fietspad mogelijk is.

Geschreven door

Marina

Informatie

Gerelateerde artikelen