Petitie: pont tussen Nieuwer ter Aa en Breukelen

Nieuws
24 maart 2022

Na 130 jaar trouwe dienst heeft Rijkswaterstaat het voornemen om de veerpont bij Nieuwer Ter Aa na 130 jaar uit de vaart te nemen. Het veer is voor de inwoners een cruciale verbinding om in Breukelen te komen, waar zich primaire voorzieningen zoals scholen en winkels bevinden. Werknemers uit de omgeving die met de fiets naar het werk gaan maken veelvuldig gebruik van het veer, het is de veiligste en snelste manier. Daarnaast is het een belangrijke recreatieve verbinding voor fietsers en wandelaars. Tussen knooppunt 36 en 2 maak je gebruik van het veer, dit is dé route voor bijvoorbeeld een rondje om de populaire Loosdrechtse Plassen.

Drogreden voor verdwijnen veer

Volgens Rijkswaterstaat zou de veiligheid de reden zijn om het veer uit de vaart te halen, volgens de schipper van het pontje is dit echter niet aan de orde. Passerende schepen beschikken over moderne apparatuur en het veer vaart volgens flexibele tijden, er kan dus veilig naar de overkant gevaren worden. Het voorgenomen besluit staat lijnrecht tegenover het commitment van Rijkswaterstaat en het Ministerie van IenW om actieve mobiliteit bovenaan te zetten. Veel inwoners van Stichtse Vecht worden ernstig benadeeld zonder ze een alternatief te bieden.

Kom in actie, teken de petitie!

Samen met de Fietsersbond, Wandelnet, Te Voet, Vrienden van de Voetveren en Actiecomité “Laat ons niet zwemmen” roepen wij Rijkswaterstaat, de minister en staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer op om de veerverbinding in stand te houden. Als het in stand houden van de veerverbinding op termijn geen optie is, dan dringen wij aan op een nieuw te ontwikkelen alternatief voordat de veerverbinding uit de vaart wordt gehaald.

Teken de petitie

 

Geschiedenis van het veer

Geschreven door

Marina

Informatie

Gerelateerde artikelen