Fietsen langs dijk en duin

Blog
24 juli 2021

In een land dat voor een derde onder de zeespiegel ligt, is de kust wel iets meer dan de ‘strook land langs de zee’ die Van Dale ervan maakt. De Nederlandse kustlijn is ook één lange aaneenschakeling van natuurlijke en kunstmatige zeewering, die het land behoudt voor overstroming. Dat betekent niet dat Nederlanders met hun rug naar de zee staan, getuige de vele grote en kleine vissers- en handelshavens langs de gehele kust. En de wonderschone duinen en goudgele stranden zijn behalve belangrijke natuurwaarden, ook toeristische supermagneten.

Bijzondere natuur

Het treffen van zoet en zout water aan de kust vormt bijzondere natuur. Veel van het zeegebied aan de Nederlandse kust valt dan ook onder het Europese netwerk van natuurgebieden Natura 2000. Daarnaast trekt de kust veel economische activiteit en recreatie aan. De LF Kustroute staat dan ook voor veel afwisseling in cultuur en natuur.

Toegangspoort tot Europa

De ligging aan zee geeft Nederland van oudsher veel economische kansen. Wist je bijvoorbeeld dat Nederland het grootste havenland van Europa is? Nergens anders worden zoveel goederen overgeslagen in de havens. Het merendeel hiervan gebeurt in de havens van Rotterdam (met de Eerste en Tweede Maasvlakte), maar dagelijks komen ook vele containerschepen aan in de havens aan het Noordzeekanaal, de Scheldebekkens, Den Helder, Harlingen, Delfzijl en de Eemshaven. De goederen worden verdeeld over binnenvaartschepen en andere vormen van transport, en Europa in gevoerd. Op de route kom je langs verschillende havens en kun je de bedrijvigheid met eigen ogen bewonderen.

Van België tot Duitsland

Je fietst van de grens met België tot aan de grens met Duitsland. Van zuidwest naar noordoost, met de wind overwegend in de rug. Tot aan Rotterdam fiets je langs het eerste Natura 2000-gebied. Dan volgt de Randstad waar de economische voordelen van de zee het meest voelbaar zijn met grote havens en steden. Na het Noordzeekanaal keert de rust terug. Hier begint het tweede Natura 2000-gebied aan de kust. Minder mensen, minder toerisme en méér natuur. En de zee? Die blijft onverstoorbaar ruisen op de achtergrond.

LF Kustfeiten

  • Nederlandse kustlijn: 451 km
  • Nederlandse landsgrens: 1.027 km
  • Oppervlakte Nederland: 41.543 km2
  • Oppervlakte Nederlands continentaal plat: 60.000 km2

 

Geschreven door

Marina

Informatie

Gerelateerde artikelen