Het Zwin

Horeca en Logies

Over deze locatie

  • Type  
  • Plaats

Het Zwin

Tussen 2016 en 2019 hebben Nederland en België hier 120 hectare nieuwe natuur ontwikkeld bij het Zwin, de oude zeearm tussen Brugge en de Noordzee. Eeuwenlange verzanding heeft hier een aantrekkelijk krekensysteem opgeleverd, met geulen, schorren en duinen.

Between 2016 and 2019 the Netherlands and Belgium developed 120 hectares of new nature in the area of the Zwin, the old estuary between Bruges and the North Sea. Centuries of silting have created a fascinating system of creeks, interspersed with channels, salt marshes and dunes.

Bij vloed stroomt de zee vrijelijk het gebied in. Daarom kom je hier zoutminnende planten tegen, als zeeasters, Engels gras en duizendguldenkruid. Maar door verdere verzanding reikte het zoute water steeds minder ver landinwaarts. Daarom is de Zwingeul ingrijpend verbreed, verdiept en verlengd.

Het Zwin Natuur Park beslaat nu in 333 hectare, met onder meer 5 hectare broedeilanden voor vogels, tien boomkikkerpoelen en vier uitzichtspunten (voor mensen).

Von 2016 und 2019 haben die Niederlande und Belgien hier beim Zwin, dem ehemaligen Meeresarm zwischen Brügge und der Nordsee, ein 120 Hektar großes Naturschutzgebiet entwickelt. Jahrhundertelange Versandung hat hier attraktive Wasserläufe mit Senken, Salzwiesen und Dünen entstehen lassen.

Bei Flut dringt das Salzwasser ungehindert in das Gebiet vor, deshalb gedeihen hier auch Salzpflanzen wie die Seeaster, die Strand-Grasnelke und das Tausendgüldenkraut. Die Versandung nahm jedoch weiter zu und das Salzwasser konnte stets weniger weit ins Landesinnere vordringen.

Infolgedessen wurde die Verbindung zum Meer - der Zwingeul - breiter, tiefer und länger gemacht. Das Naturschutzgebiet Het Zwin ist heute 333 Hektar groß und es gibt hier 5 Hektar Brutinseln für Vögel, zehn Laubfroschbecken und vier Aussichtspunkte.

At high tide the sea flows freely into the area. This means that there’s a variety of salt-loving plants to be found here, including sea asters, sea thrift and centaury. Ongoing silting gradually diminished the salt water’s inland reach, though.

That’s why the connection to the sea − the Zwingeul channel − was drastically widened, deepened and extended. The Zwin Nature Park now covers 333 hectares, including five hectares of bird breeding islands, ten tree frog pools and four viewpoints.


Ook leuk

Meer Locaties