Boerderijen fietsroute

graanschuur voor Nederland
Informatie

Over deze route

  • Afstand 44 km
  • Provincie Flevoland

In de Noordoostpolder zijn veel verschillende boerderijtypen te vinden die een belangrijk onderdeel van onze cultuurhistorie vormen. En terecht, die boerderijen zijn namelijk de reden dat Noordoostpolder in de jaren vijftig werd ontgonnen en verkaveld: als graanschuur voor Nederland. Het kleinste bedrijf telt 12 hectare en het grootste 48 hectare. Iedere bedrijfsgrootte en bedrijfstype kreeg zijn eigen gebouw zoals het Wieringermeertype of de schokbetonnen montageschuren. De Boerderijen fietsroute voert je langs de verschillende typen boerderijen, door een afwisselend polderlandschap en dwars door het Voorsterbos.

Deze route is ontwikkeld door ookflevoland.nl.


Het startpunt is een suggestie. Je kunt een knooppuntenroute op elk punt oppakken.

Route PDF Route GPX

Toeristisch partner Visit Flevoland
Knooppuntroutes

Onze selectie in Flevoland