Yes! We zijn met de LF Zuiderzeeroute en LF Kustroute genomineerd voor Fietsroute van het Jaar

LF Kustroute
1 december 2020

Niet één, maar twee van onze nieuwe LF-icoonroutes zijn genomineerd voor Fietsroute van het Jaar. Zowel de LF Zuiderzeeroute als de LF Kustroute dingen mee voor de uiteindelijke titel. Beide routes zijn dit jaar gelanceerd hebben een vernieuwd tracé, eigen website, nieuwe fietsgids met bijbehorende app en nieuwe bewegwijzering. Naast alle positieve reacties die we van de fietsers hebben ontvangen maakt de dubbelslag in de nominaties ons nog een beetje trotser!

Wat vindt de jury?

In het nominatierapport staat geschreven

LF Kustroute
“De vernieuwingen hebben de aantrekkelijkheid van de LF Kustroute versterkt. De fietser krijgt een goed beeld van het Zwin, de zeewering van Zeeuws-Vlaanderen, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, de Maasvlakte, het duinlandschap en de Waddenkust met het spel van eb en vloed tussen de kwelders. (…) De Deltawerken, Afsluitdijk en kustverstevigingen, maar ook de oude terpen en wierden met kolossale kerken, geven een duidelijke indruk van de eeuwenoude strijd tegen het water.”

LF Zuiderzeeroute
“De LF Zuiderzeeroute bestond eerst uit een combinatie van de LF21, LF22 enLF23.De Zuiderzeeroute is nu één route en bewegwijzerd met de zogeheten icoonbordjes. (…) Van de 440 kilometer is 95 kilometer geheel vernieuwd. De vernieuwde delen door het oude Zuiderzeestadje Vollenhove en via het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland voegen een dimensie toe.

Bekroning

De uitverkiezing van de Fietsroute van het Jaar is een initiatief van Hicle/Fiets en Wandelbeurs en heeft als doel de aanleg van kwalitatief goede fietsroutes te stimuleren in binnen- en buitenland. Op 7 mei wordt de winnaar tijdens de Fiets en Wandelbeurs in Utrecht bekend gemaakt.

Geschreven door

Marina

Informatie

Gerelateerde artikelen