Meldsystemen

Fietstips

In een fietsland met 33.500 km fietsroutenetwerken en zo’n 8.900 knooppunten kan het gebeuren dat een fietsroutebordje mist of beschadigd raakt. Maar waar kun je dat melden? Voor fietsers is dat niet altijd duidelijk. Daarom ontwikkelde het Fietsplatform, koepel voor het recreatieve fietsen en initiator van nederlandfietsland.nl al in 2010 het meldsysteem bordjeweg.nl. Het doel: eenvoudig een melding doen over de bewegwijzering van zowel een LF-route als een knooppuntroute.

Vanaf december 2019 kun je fiets en wandelmeldingen doen op één plek: meldpuntroutes.nl. Dit gezamenlijk meldpunt vervangt het bestaande BordjeWeg en MeldpuntWandelen van initiatiefnemers Fietsplatform en Wandelnet. Het nieuwe meldpunt betekent extra gemak voor de recreant: één plek voor fiets- en wandelmeldingen, die nu ook mobiel makkelijk in te voeren zijn.

Het systeem stuurt een melding over de bewegwijzering automatisch naar de juiste onderhoudsinstantie. Deze verwerkt de melding en lost het probleem op. Het Fietsplatform houdt achter de schermen overzicht over het aantal meldingen.

Klachten over overige bewegwijzering

Heb je meldingen of klachten die niet over de bewegwijzering van de LF- of knooppuntroutes gaan, dan kun je die doorgeven via de site te bewegwijzeringsdienst.nl.

Meld klachten over fietspaden

Klachten die niet gaan over de bordjes maar over de status van de fietspaden, bijv. loszittende tegels, gaten in het asfalt etc. kun je melden via Verbeter de Buurt.

Geschreven door

Marina

Informatie

Gerelateerde artikelen