Fietsen langs Friese ijsbanen en kunst

Cultuur
23 mei 2024

Elk dorp in Fryslân heeft een ijsbaan. Vaak belichaamt deze baan de ziel van het dorp. In de winter worden ze druk bezocht. Zodra het vriest slaat de schaatskoorts toe en kijkt iedereen gespannen wanneer het ijs dik genoeg is om te kunnen schaatsen. In de lente en zomer lijken de ijsbanen verlaten en zonder functie. Maar is dit wel zo? Nee, is het heldere antwoord. Zo toont het project ‘iisbaan yn ‘e maaitiid’ een poëtische ode aan de ijsbaan in de lente. Het verscheen in 2020 in boekvorm, uitgegeven door Uitgeverij Louise. En nu zijn er speciale fietsroutes om ook buiten het winterseizoen de ijsbanen te belichten.

Vergroten zichtbaarheid Fries en Fries streektalen

Provincie Fryslân zet zich in voor het vergroten van de zichtbaarheid van het Fries en de Friese streektalen in de provincie. Daarvoor ging ze een samenwerking aan met de initiatiefnemers van Iisbaan yn’e maaitiid. Al pratend ontstond het idee voor een Kunstfietsroute. En dit leverde maar liefst zes bijzondere fietsroutes op, langs twintig Friese ijsbanen. Langs de routes staan borden met schilderijen van Hendrik Elings, analoge zwart-wit fotografie van Baukje Venema en gedichten in het Fries, Hindeloopers, Bildts, Stellingwerfs, Zuidwesthoekers en Snekers. Via QR-codes kun je de gedichten ook beluisteren. Ook is er nog een bijzondere ‘ijsbaan-zichtplek’ op Vlieland. Voor mensen die niet goed kunnen horen is er bij de borden van Aldtsjerk en Wikel een extra QR-code met een gedicht voorgelezen in Nederlandse gebarentaal (NGT). Ook is er een gratis routeboekje die op diverse plekken langs de routes te vinden is. Het boekje is ook als PDF (in het Fries) te downloaden via de website: www.iisbaankeunstrute.frl. Op de website staan natuurlijk ook de zes fietsroutes.

 

 

 

Geschreven door

Anita

Informatie

Gerelateerde artikelen