Kijk voordat je een LF-route gaat fietsen altijd of iets speelt op je route: denk aan een tijdelijke wegomlegging of een veer dat uit de vaart is. Alle informatie die wij horen via onderhoudsinstanties, wegbeheerders of andere fietsers melden we. Ontbreekt er info? Mail ons, dan vullen we het overzicht aan.

Routeomleiding bij Etersheim

Periode: t/m 2024

Tussen Volendam en Schardam – ter hoogte van Etersheim – is er een afsluiting vanwege dijkversterking van de Markermeerdijken. De omleiding is als volgt,
Van zuid naar noord:  knpt 64 – 63 – 10 – 33 – 83
Van noord naar zuid:  knpt 83 – 33 – 10 – 63 – 64

Routewijziging in Elburg

Toegevoegd: 2 december 2022
Periode: permanent

In Elburg centrum, tussen knooppunten 03 en 30 is de LF Zuiderzeeroute permanent verlegd. Hiermee wordt voetgangersgebied gemeden.

Met de fietsbus naar de overkant

Werkzaamheden Afsluitdijk

Er vinden werkzaamheden plaats op de Afsluitdijk. Dit gebeurt gefaseerd tussen Den Oever en Kornwerderzand. Delen van het fietspad worden tijdelijk afgesloten. De speciale Afsluitdijk-fietsbus brengt je kosteloos langs de werkzaamheden. Er zijn vier haltes voor fietsers en wandelaars. Doordeweeks, ’s morgens en laat in de middag is het een stuk rustiger in de fietsbus dan in het weekend. Doe er je voordeel mee.

Alle informatie over de fietsbus vind je op de speciale website.