Naar boven

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

captcha code:

6x per jaar gratis het laatste Nederland Fietsland Fietsland nieuws per e-mail

Startpunt van elke fietstocht

Initiatief van Stichting Landelijk Fietsplatform

Home Nieuws Nieuwsbrief Fietsrecreatienieuws verschenen 2

Nieuwsbrief Fietsrecreatienieuws verschenen 2

Gepubliceerd op 02 augustus 2006

De nieuwsbrief Fietsrecreatienieuws is weer verschenen. Deze nieuwsbrief – bestemd voor beleidsmakers en pers – informeert over de ontwikkelingen binnen de fietsrecreatie in het algemeen en het Fietsplatform in het bijzonder.

In deze editie (juli 2006) is er onder andere aandacht voor de nieuwe subsidieregeling ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) en het meerjarenprogramma dat samen met de provincies in het kader van het ILG is ontwikkeld. Het programma vormt een kant-en-klare bouwsteen voor de provinciale meerjarenprogramma's 2007-2013 die de provincies momenteel opstellen. Daarnaast wordt de adviesnotitie 'Regionale fietsroutenetwerken' nader toegelicht en dan met name de vraag of de LF-bewegwijzering vervangen dient te worden door knooppuntbewegwijzering of dat de LF-routes zelfstandig kunnen blijven bestaan.

Verder is in de nieuwsbrief een artikel gewijd aan 'Fietsroutes en nieuwe informatietechnologie' waarin een aantal nieuwe manieren voor het plannen en het op maat samenstellen van fietsroutes wordt beschreven. En is er aandacht voor het marketingplan dat het Fietsplatform heeft laten ontwikkelen. Hiermee kan een extra impuls worden gegeven aan de promotie van LF-routes. Uit dit plan zijn een tiental projecten naar voren gekomen die in de komende jaren uitgevoerd kunnen gaan worden. Ten slotte komen de resultaten van de '0-meting kwaliteit LF-routes', kwaliteitsverbeteringsprojecten en enkele promotionele acties aan bod.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief.

terug naar overzicht >

Onze partners

ANWB

Fietsersbond

Horeca Nederland

NBTC

NTFU

Rai

Recron

VVV

Provincie Drenthe

Provincie Friesland

Provincie Gelderland

Provincie Groningen

Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Holland

Provincie Overijssel

Provincie Utrecht

Provincie Zeeland

Provincie Zuid-Holland