Naar boven

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

captcha code:

6x per jaar gratis het laatste Nederland Fietsland Fietsland nieuws per e-mail

Startpunt van elke fietstocht

Initiatief van Stichting Landelijk Fietsplatform

Actuele info LF10

Toegevoegd 5 maart 2019

Afsluiting fietspad Afsluitdijk per 1 april 2019

Rijkswaterstaat is bezig met het versterken van de Afsluitdijk. Om het werk aan de kant van de Waddenzee veilig te kunnen uitvoeren is het fietspad afgesloten tussen 1 april 2019 en 1 april 2022. Dit gebeurt afwisselend tussen Den Oever-Breezanddijk en Den Oever-Kornwerderzand. Voetgangers en (brom)fietsers kosteloos gebruik maken van een fietsbus. De bus rijdt eens per uur. Per bus kunnen ongeveer 15 fietsen en 25 personen worden vervoerd. Bij Den Oever, het Monument, Breezanddijk en Kornwerderzand zijn haltes. Je leest hier alles over de dienstregeling. 

 

Ben je deze zomer van plan om de Zuiderzee- of Kustroute te fietsen, maar heb je geen zin om in de fietsbus over de Afsluitdijk te zitten? Dan hebben we goed nieuws! Op de zondagen 23 juni, 21 juli, 4 augustus en 18 augustus gaat de Afsluitdijk open voor fietsers!

Zie ook deze webpagina

 LF10 LF21 LF22 werkzaamheden Afsluitdijk

Toegevoegd 10 aug 2017

Alternatief LF10 tussen Eemshaven en Delfzijl

Ivm verzwaring Zeedijk zal in de tweede helft van augustus de LF10 een ander verloop hebben. De werkzaamheden aan de dijk zullen tot eind 2019 duren.

 

 LF10 omleiding Eemshaven Delfzijl

 

Mogelijke overlast schapenkeutels

Een groot deel van de LF10 fiets je naast de zeedijken. Mooi, maar bij nat weer kunnen fiets en bagage flink smerig worden van de schapenkeutels. Wil je dit voorkomen, kies dan voor de hieronder aangegeven alternatieve trajecten.

LF10 A-richting
Traject: Nieuwebildtzijl – Ferwerd
Alternatief: In Oudebildtzijl bij knpt 69 de Monnikenbildtdijk nemen tot driesprong met HW richting Hallum(4km) in richting knpt 04 rijden. Vervolgens knpt 03, 73 en 06 in Ferwerd. Hier LF10 vervolgen.
Traject: Holwerd – Wierum 
Alternatief: Hier is geen knpt-route beschikbaar. In Holwerd LF10 volgen tot N358 tot Ternaarderwei. Fietspad langs N358 heet verder Holwerterdijk  richting Ternaard (5km). In Ternaard N358 volgen op parallelweg resp. Dongerawei en Nesserwei. Deze volgen tot driesprong bij Penemazathe met HW la richting Wierum (2km). In Wierum bij knpt 33 de LF10 vervolgen.
Traject: Bierum – Delfzijl
Alternatief: Bij knpt 20 in Bierum richting knpt 23. Dan richting knpt 27 tot HW Delfzijl(6km) de Hogelandsterweg(N997), hieraan parallel ligt een fietspad. 50 Meter na naambord ‘Delfzijl’ la Kustweg. Bij kruising Kustweg/Waddenweg links aanhouden Kustweg. Bij spoorweg overgang (bij station) LF10 vervolgen.
Traject: bij Termunterzijl
Bij einde industrieterrein op de Valgenweg gaat men ter hoogte van Oterdum niet de zeedijk op maar blijft de Valgenweg volgen, op 1e kruispunt la Schepperbuurt en bij de sluizen van Termunterzijl volgt men weer de LF10, bij knpt 93.

LF10 B-richting
Traject: bij Termunterzijl
In Termunterzijl na knpt 93 en passage van de sluizen la Schepperbuurt. Op kruispunt met HW Schepperbuurt/Valgenweg ra richting Delfzijl 7 km. Ter hoogte van Oterdum LF10 vervolgen.
Traject: Delfzijl – Bierum
Nabij station Delfzijl stationsweg volgen tot spoorwegkruising, la fietspad langs de Kustweg. Bij kruising Kustweg/Waddenweg rechts aanhouden kustweg. Deze volgen tot driesprong Hogelandsterweg (N997), hier ra. Hogelandsterweg volgen tot einde fietspad,ca 6km. Bij HW ra richting Bierum 2 km. Na 1km komt knpt 23, dan richting knpt 20 in Bierum. Hier LF10 vervolgen.
Traject: Wierum – Holwerd
In Wierum bij knpt 33 richting knpt Ternaarderwei. Na 2km bij HW (ter hoogte van Penemazathe) ra Nesserwei (parallelweg N358). In Ternaard de N358 volgen en heet nu Dongerawei, daarna  Holwerterdijk en in Holwerd de Ternaarderdyk. Bij driesprong met HW la de Pôlewei, nu LF10 vervolgen richting knpt 19.
Traject: Ferwerd – Nieuwebildtzijl
In Ferwert bij knpt 06 naar resp. knpt 73, 03, en 04. Dan richting knpt 20. Na 2km op driesprong met HW ra Oudebildtzijl 1km, over de Monnikebildtdijk. In Oudebildtzijl bij knpt 69 LF10 vervolgen richting Nije Altoenae.

Onze partners

ANWB

Fietsersbond

Horeca Nederland

NBTC

NTFU

Rai

Recron

VVV

Provincie Drenthe

Provincie Friesland

Provincie Gelderland

Provincie Groningen

Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Holland

Provincie Overijssel

Provincie Utrecht

Provincie Zeeland

Provincie Zuid-Holland