Naar boven

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

captcha code:

6x per jaar gratis het laatste Nederland Fietsland Fietsland nieuws per e-mail

Startpunt van elke fietstocht

Initiatief van Stichting Landelijk Fietsplatform

Home Nieuws Grootscheepse vernieuwing fietsroutenetwerk Fryslân

Grootscheepse vernieuwing fietsroutenetwerk Fryslân

Gepubliceerd op 29 oktober 2018

Grootscheepse vernieuwing fietsroutenetwerk Fryslân

Recreatieschap Marrekrite is gestart met een grootscheepse vernieuwing van het fietsknooppuntnetwerk in de provincie Fryslân. De Friese fietsknoopppunten bestaan ruim 12 jaar en zijn daarmee aan grootschalig onderhoud toe. Met deze kwaliteitsslag wil Fryslân haar toppositie in de tweejaarlijkse Kwaliteitsmonitor Fietsregio’s van het Landelijk Fietsplatform behouden. De vijf huidige deelgebieden worden omgevormd tot één fietsknooppuntnetwerk: Fietsnetwerk Fryslân. De vernieuwing biedt ook kans om trajecten over nieuwe fietspaden aan het netwerk toe te voegen. Er is extra aandacht voor verbetering van de routes door dorpen en steden.

Als fietser zal je weinig tot geen overlast ervaren tijdens de werkzaamheden. Marrekrite vervangt de bebording per traject, zodat je altijd nog een alternatieve route uit kunt stippelen en volgen. Het vervangen van de infopanelen op de knooppunten gebeurt pas aan het eind van het project. De werkzaamheden zijn gestart in Noordoost Fryslân. Daarna komt in fases de rest van het netwerk aan de beurt. In mei 2019 moet het hele netwerk vernieuwd zijn. 

Gecombineerd met de werkzaamheden rondom de fietsknooppunten zullen de bordjes van de LF3 Rietlandroute verwijderd worden. De komende jaren verandert het netwerk LF-routes geleidelijk in circa tien op zichzelf staande LF-icoonroutes. Je leest er hier meer over. De LF3 Rietlandroute zal verdwijnen. Als eerste worden de bordjes in Noordoost-Friesland weggehaald; die in Midden-Friesland en Zuidoost Friesland volgen begin 2019.

terug naar overzicht >

Onze partners

ANWB

Fietsersbond

Horeca Nederland

NBTC

NTFU

Rai

Recron

VVV

Provincie Drenthe

Provincie Friesland

Provincie Gelderland

Provincie Groningen

Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Holland

Provincie Utrecht

Provincie Zeeland

Provincie Zuid-Holland

Provincie Flevoland