Naar boven

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

6x per jaar gratis het laatste Nederland Fietsland Fietsland nieuws per e-mail

Genomineerd!

Startpunt van elke fietstocht

Initiatief van Stichting Landelijk Fietsplatform

Home LF-routes Actuele-info

Actuele info LF- en knooppuntroutes

Kijk voordat je een (LF-)route gaat fietsen altijd even of er actuele zaken spelen die van invloed kunnen zijn op je tocht. Bijvoorbeeld een tijdelijke wegomlegging, een veer dat uit de vaart is of een herziening van een knooppuntnetwerk.

Alle informatie waarvan wij op de hoogte zijn gesteld door onderhoudsinstanties, wegbeheerders of andere fietsers melden we. Ontbreekt er info? Mail ons, dan vullen we het overzicht aan.

Ga naar info: LF-routes of knooppuntroutes

Actuele info LF-routes

LF1 Noordzeeroute Bekijk actuele info
LF2 Stedenroute Bekijk actuele info
LF3 Hanzeroute Bekijk actuele info
LF4 Midden-Nederlandroute Bekijk actuele info
LF10 Waddenzeeroute Bekijk actuele info
LF11 Prinsenroute Bekijk actuele info
LF12 Maas- en Vestingroute Bekijk actuele info
LF14 Saksenroute Bekijk actuele info
LF20 Flevoroute Bekijk actuele info


Actuele info knooppuntroutes

Werkzaamheden netwerk Twente (zomer - najaar 2016) *
Werkzaamheden netwerk Salland (najaar 2016) * 
Werkzaamheden netwerk West-Brabant, Noordoost-Brabant, Midden-Brabant  (eerste helft 2017) 
Werkzaamheden netwerk Veluwe (februari - april 2017) 
Werkzaamheden netwerk Arnhem-Nijmegen (voorjaar 2017)
 
 


Werkzaamheden knooppuntnetwerk Twente (zomer-najaar 2016) * 
Het fietsnetwerk Twente wordt sterk verbeterd. Dit betekent: oplossen van knelpunten en maken van nieuwe routes. Door de aanpassingen worden bestaande routes tijdelijk omgeleid. Een deel van het netwerk is in 2015 al aangepast. In 2016 staan op de rol: de stedenband Almelo, Hengelo, Borne, Oldenzaal en Enschede. De werkzaamheden hebben ook invloed op enkele LF-routes. Dit staat hierboven bij elke betreffende route vermeld. Het betreft: LF4: tussen Boekelo-Enschede, LF14: De Lutte-Enschede en LF15: Delden-Enschede.

Wat nog speelt in november 2016 is gemeente Hof van Twente en gemeente Hengelo en aansluitend gemeente Almelo. Daarna volgen Dinkelland en Tubbergen. Via deze link kun je alle nieuwe toeristenkaarten met actuele routes in Twente bekijken. Let op: fietskaarten die je in je bezit hebt, kunnen verouderd zijn en daardoor niet meer kloppen met de huidige situatie.  

*  Update 21 april 2017: de werkzaamheden in deze regio zijn bijna afgerond. Begin mei worden de nieuwe knooppuntpanelen nog geplaatst en dan is het vernieuwde netwerk klaar. Actuele fietskaarten zijn beschikbaar bij de verschillende VVV's in de regio.
 


Werkzaamheden knooppuntnetwerk Salland (najaar 2016) * 
Najaar 2016 (vanaf 14 november) wordt in Salland het fietsknooppuntennetwerk verbeterd. Denk daarbij aan: oplossen knelpunten, meer beleving in de routes, integratie nieuwe fietspaden en ontwikkeling nieuwe themafietsroutes. Hou dus de komende tijd rekening met aanpassingen en omleidingen in verband met de werkzaamheden. Actuele informatie over de stand van zaken is te vinden op de website www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl of via Twitter (@SallandTourist)

Op de Sallandse Heuvelrug zijn de bordjes al verplaatst en knooppunten aangepast. Dit najaar volgt daar nog de plaatsing van de juiste panelen. In de rest van Salland worden de komende periode de routebordjes verplaatst en uiteindelijk ook alle panelen vervangen. 

De aanpassingen aan het fietsnetwerk hebben ook tot gevolg dat de fietskaart voor de gehele regio niet meer actueel is. Op de website Sallandnatuurlijkgastvrij.nl zijn kaarten te downloaden waarop de nieuwe situatie wordt aangegeven. De nieuwe fietskaart verschijnt begin volgend jaar.  

Update 21 april 2017: de werkzaamheden in deze regio zijn bijna afgerond. Begin mei worden de nieuwe knooppuntpanelen nog geplaatst en dan is het vernieuwde netwerk klaar. Actuele fietskaarten zijn beschikbaar bij de verschillende VVV's in de regio.
 


Werkzaamheden netwerken West-Brabant, Noordoost-Brabant en Midden-Brabant (eerste helft 2017)
Na het vernieuwde fietsnetwerk in Zuidoost-Brabant zijn ook de regio’s West-Brabant, Noordoost-Brabant en Midden-Brabant aan de beurt voor een kwaliteitsimpuls. Vanaf dit voorjaar wordt gewerkt aan de verbetering van het fietsnetwerk. De borden met de teksten ‘centrum’ en ‘richting fietsnetwerk’ worden vervangen door extra knooppunten en de fietspanelen krijgen een nieuwe uitstraling. De werkzaamheden kunnen tijdelijk zorgen voor hinder in het gebruik van het fietsnetwerk. Om fietsers zo goed mogelijk te informeren, zijn er digitale kaarten beschikbaar met de nieuwe situatie van het fietsnetwerk in de verschillende gemeentes. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zijn op 1 juli 2017 afgerond. Let op: fietskaarten die je in je bezit hebt, kunnen dus verouderd zijn en daardoor niet meer kloppen met de huidige situatie.  

 


Werkzaamheden netwerk Veluwe (februari - april 2017)
Het fietsknooppuntennetwerk op de Veluwe is na 10 jaar toe aan een grondige update. Verspreid over 20 gemeenten wordt het netwerk op de Veluwe met circa 350 kilometer uitgebreid en wordt ongeveer 90 kilometer van het bestaande netwerk verwijderd. Daarnaast worden ook alle informatiepanelen vervangen en voorzien van een kaart waarop de huidige locatie gecentreerd staat weergegeven.

De werkzaamheden aan het knooppuntennetwerk vinden plaats van februari tot april 2017. In deze periode zal sprake zijn van overlast voor de gebruikers. Door de omvangrijke wijzigingen zal bestaand kaartmateriaal (print) in veel gevallen niet meer bruikbaar zijn. Diverse uitgevers hebben reeds aangekondigd in 2017 nieuw drukwerk voor de Veluwe uit te geven.
Op deze website van de Veluwe staan downloadbare kaarten

 


Werkzaamheden netwerk regio Arnhem Nijmegen (voorjaar 2017)
In het voorjaar van 2017 vindt er een aantal wijzigingen plaats in het fietsroutenetwerk in de regio Arnhem Nijmegen. Met name rondom Nijmegen (centrum en Noord) wordt een aantal knooppunten verplaatst en toegevoegd. Fietsers zullen zo min mogelijk hinder ondervinden. De wijzigingen zullen op nieuwe kaarten (uitgaven vanaf 2017) zichtbaar zijn. Kaarten uit 2016 en eerder kunnen verouderd zijn. 
 


Algemene regionale afsluitingen/omleidingen

Er zijn regio's die op hun eigen website route-afsluitingen en omleidingen bijhouden. Zie hieronder de webpagina's die bij ons bekend zijn:

Noord-Brabant
Noord- en Midden-Limburg

Onze partners

ANWB

Fietsersbond

Horeca Nederland

NBTC

NTFU

Rai

Recron

VVV

Provincie Drenthe

Provincie Friesland

Provincie Gelderland

Provincie Groningen

Provincie Limburg

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Holland

Provincie Overijssel

Provincie Utrecht

Provincie Zeeland

Provincie Zuid-Holland